කන්තලේ සීනි කම්හලේ ඉදිකිරීම් හෙට ඇරඹේ

null

කන්තලේ සීනි කර්මාන්තායතනය ආරම්භ කිරීමේ උත්සවය සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත්‍ය ලක්‍ෂ්මන් සෙනවිරත්න මහතා ඇතුළු මැති ඇමතිවරුන්ගේ හා ගොවි ජනතාවගේ සහභාගිත්වයෙන් හෙට (04) සිදු කිරීමට නියමිත බව රජයේ නිල පුවත් වාර්තා කරයි.

කන්තලේ සීනි කම්හල වසර 20ක් පුරා වසා දමා වල් බිහි වී ගරා වැටී තිබුන අතර එය නැවත නගා සිටුවන්නේ ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් මත “මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මට“ අනුවය.

සීනි කම්හලේ ඉදි කිරීම් අවසන් වීමෙන් පසු එම අමාත්‍යංශය බලාපොරොත්තු වන්නේ සෙවණගල – පැල්වත්ත යන කර්මාන්ත ශාලා දැනට වාර්ෂිකව නිෂ්පාදනය කරන සියයට 06ක සීනි නිෂ්පාදනය 2020 පමණ වන විට සියයට 20 දක්වා වැඩි කිරිමටය.

එමෙන්ම මෙරටට අවශ්‍ය සීනි ආනයනය සඳහා වාර්ෂික ව රුපියල් කෝටි 55,000ක විදේශ විනිමයක් රජය වැය කරන අතර වාර්ෂිකව ආනයනය කරනු ලබන සීනි ප්‍රමාණයෙන් 94%කි. කන්තලේ සීනි කර්මාන්ත ශාලාව යළි ආරම්භ කිරීමෙන් පසු ඉන් හරි අඩක් ඉතිරි කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බව එම අමාත්‍යංශය තවදුරටත් පවසා සිටියි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>