කමල් එජාපයෙන් මැතිවරණයට එයි

null

ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී කමල් අද්දරආරච්චි මහතා මෙවර මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත්වීමට තීරණය කර ඇති බව ප්‍රමුඛ මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ඔහු ඊයේ (08) ඊට අදාල ලිපි ලේඛන එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙත භාර දී තිබේ.

ඔහු සඳහන් කර ඇත්තේ ඔහුට රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් නාමයෝජනා ලැබීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති බවයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>