කම්කරු දිනය රාජපක්ෂ විරෝධී දිනයක් වූ හැටි

null

ලෝක කම්කරු දිනයට සමගාමීව ඊයේ (01) කොළඹ නගරය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් මැයි දින රැළි රැසක් පැවැත්විනි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මැයි රැළිය කොළඹ හයිඞ් පිටියේදීත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය බොරැල්ල කැම්බල් පිටියේදීත්, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කොළඹ බී.ආර්.සී. පිටියේදීත් සිය මැයි රැළි පැවැත්විය.

මෙහිදී විශේෂිත සිද්ධියක් වුයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මැයි දින රැලිය සඳහා කම්කරු දිනය යනු කුමක්දැයි අමතක කරමින් එය දේශපාලන මඩගැසීම් සඳහා යොදාගෙන තිබීමයි. ඒ අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මැයි දින රැලියේ බොහෝ රාජපක්ෂ විරෝධී අංග දැකගත හැකිවිය.

“බැසිල් රාජපක්ෂ” මෙන් වෙස් ගැන්වූ පුද්ගලයෙකුද අතේ දම්වැල් දමා පෙළපාලියෙන් රැගෙන යනු දක්නට ලැබුණි.

null
null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>