කරුණා අම්මාන්ගෙන් එජාපයට පිළිතුරු

null

ශ්‍රීලනිප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විනයාගමුර්ති මුලරිදරන් නොහොත් කරුණා අම්මාන් පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ කතාවක් සිදු කර තිබේ.

එහිදී ඔහු තමන්ට එල්ල වන චෝදනා සම්බන්ධයෙනුත්, පැවති යුධ වකවානුවේදී හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා රටට සාමය ගෙන ඒමට ක්‍රියා කල ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සහ නව රජය ඒ සම්බන්ධව ගෙන යන වැඩ පිළිවෙල පිළිබඳවත් කරුණු හෙළි කර ඇත.

පාර්ලිමේන්තුවේදී ඔහු සිදු කල එම කතාව පහතින්.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>