කාලගුණයෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

null

ඉදිරි දින කිහිපයේදී දිවයිනේ බස්නාහිර, මධ්‍යම, සබරගමුව, ඌව සහ දකුණු පළාත් වලට 100mm ඉක්මවා වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුව නිවේදනය කර තිබේ.

එම නිවේදනය පහතින්…

null

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>