කැලණි ගඟට තෙල් මුසුකළ කොකාකෝලා සමාගමට යළි බලපත්‍ර දෙයි

null

කැලණි ගඟට තෙල් මුසුවීම නිසා පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රය තහනම් කර තිබූ කොකාකෝලා සමාගමට තාවකාලිකව කොන්දේසිවලට යටත්ව යළි පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රය ලබාදීමට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය අද (31) තීරණය කර ඇති බව ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරයි.

එවැනි වැරැදි යළි සිදුනොවීමට වගබලාගන්නා බවට අදාළ සමාගම පොරොන්දු වී ඇති නිසාද මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය දුන් උපදෙස් අනුව ආරක්ෂක ක්‍රමවේද අනුගමනය කර තිබූ නිසාද බලපත්‍රය යළි ලබාදෙන බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය ලාල් මර්වින් ධර්මසිරි මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත.

පරිසරයට හානි කිරීම සම්බන්ධයෙන් දඩ මුදලක්ද කොකා කෝලා සමාගමට නියම කරනු ඇති බවත් ධර්මසිරි මහතා පැවසීය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>