කැසිනෝ හා ක්‍රීඩා නාලිකා බදු ගැන නාමල් කතාකරයි

null

ඊයේ (07) දිනයේ රැස්වූ පාර්ලිමේන්තුවේදී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා කැසිනෝ හා ක්‍රීඩා නාලිකා වලට අය කල බදු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් කරනු ලැබුවේය.

කැසිනෝ ව්‍යාපාර සඳහා බදු හඳුන්වා දීම හොඳ කරුණක් බවත් කැසිනෝ ශාලා වලින් තව වැඩියෙන් ගත්තත් අකැමැති නැති බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය. එසේ වුවත් කැසිනෝ සඳහා අයකරන බදු ප්‍රමාණයම ක්‍රීඩා නාළිකාවලිනුත් අයකරන බවත් කැසිනෝ හා ක්‍රීඩා නාළිකා අතර සම්බන්ධය කුමක්දැයි යන්න පිළිබඳවද මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රශ්න කර සිටියේය.

අද පුවත් වාර්තා කරන පරිදි ඔහු වැඩි දුරටත් මෙසේ අදහස් දක්වා ඇත.

“අපි සහන නරකයි කියන්නේ නෑ. දැන් මේක සහන දෙන ගමන් අනිත් පැත්තෙන් ගහන අයවැයක් බවට පත්වෙලා තියෙනවා. අපි කියන්නේ නෑ කැසිනෝවලට බඳු ගහන්න එපා කියලා. අපි සතුටු වෙනවා, අපි කැමතියි, තව වැඩියෙන් ගත්තත් කැමතියි. දැන් අපිට හිතාගන්න බැරිදේ තමයි එක පැත්තකින් කැසිනෝ වලට ගන්න බදු ප්‍රමාණයම අනිත් පැත්තෙන් ක්‍රීඩා නාළිකාවටත් ගන්නවා. එතකොට මේ කැසිනෝ හා ක්‍රීඩා නාළිකා අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය මොකක්ද?”

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>