කැළණි ගඟේ ආසනික් නෑ – ජල සම්පාදන මණ්ඩලය

null

කොළඹ සහ තදාසන්න නගරවලට සපයන පානීය ජලයෙහි බැර ලෝහ හෝ ආසනික් නොමැති බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.

සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සංවිධායක රවින්ද්‍ර කාරියවසම් මහතා පසුගියදා ප්‍රකාශ කලේ කැළණි ගඟෙහි ජලයේ ආසනික් අඩංගු වී ඇති බවත්, කැළණි ගඟේ ස්ථාන කිහිපයකින් ජල සාම්පල ලබා ගෙන සිදුකළ පරික්‍ෂණවලදී එය තහවුරු වු බවත් ය.

එයට පිළිතුරු සපයමින් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරි රංජිත් බාලසූරිය මහතා සඳහන් කර ඇත්තේ කැළණි ගඟෙහි ජලයෙහි ආසනික් නොමැති බවත්, එසේ තිබේද යන්න පිළිබඳ සෑම සතියකටම වරක් පරික්‍ෂා කරන බවත් ය.

පෙර පළවූ පුවත පහතින්…

කැළණි ගඟට ආසනික් මිශ‍්‍රවී ඇති බව හෙළිවේ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>