කින්ඩ ජෝයි (Kinder Joy) දරුවන්ට නුසුදුසුද?

null

කුඩා දරුවන් අතර ජනප්‍රිය චොක්ලට් වර්ගයක් වන කින්ඩ ජෝයි (Kinder Joy) දරුවන්ගේ පරිභෝජනයට නුසුදුසුද යන්න පිළිබඳව සොයා බැලීමට පරීක්ෂණ කරන බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරියේ සභාපති රූමි මර්ෂුක් මහතා පැවසීය.

අදාල චොක්ලට් වර්ගය ලංකාවට ගෙන්වනු ලබන්නේ පාරිභෝගික පනතේ විධාන අංක 12 උල්ලංඝණය කරමින් බවත්, ඉන්දීය රුපියල් 35 ක් පමණ වන මෙම චොක්ලට් එකක් ශ්‍රී ලංකාවෙදී රුපියල් 150 ක් වැනි මිලකට අලෙවි කරන බවත් පාරිභෝගික අධිකාරිය පවසයි.

මෙම චොක්ලට් වර්ගය ඉන්දියාවෙන් මෙරටට ආනයනය කරනු ලබන අතර කින්ඩ ජෝයි නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ ෆෙරේරෝ (Ferrero) සමාගම විසිනි.

එම නිෂ්පාදනය ලංකාවට ගෙන්වා බෙදාහරිනු ලබන්නේ ෆෙරේරෝ ලංකා පෞද්ගලික සමාගම (Ferrero Lanka PVT Ltd) නම් සමාගමක් විසින් බව පැවසේ. කෙසේවුවද අදා චොක්ලට් ආනයනය කර ඇති ආනයනකරුගේ නම සහ ලිපිනය ව්‍යාජ බවද පාරිභෝගික අධිකාරියේ පරීක්ෂණවලදී හෙළිවී ඇත. එහි ලිපිනය ලෙස සටහන්ව ඇත්තේ තැපැල් පෙට්ටි ලිපිනයකි.

ඒ තැපැල් පෙට්ටිය 1807, කොළඹ 03 යන්නය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>