කුඩා දැරියකට භාරදී ගිය බිළිඳා ඇළකට වැටී මරුට

null

කහවත්ත – කොටකෙතන ප්‍රදේශයේ ඇළකට වැටීමෙන් වයස අවුරුද්දයි මාස දෙකක දරුවෙකු ඊයේ (24) ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබේ.

ඊයේ දහවල් දරුවාගේ මව යාබද නිවසෙහි වයස අවුරුදු 06ක දැරියකට දරුවා භාර දී දර කැඩීමට ගොස් ඇති අතර ටික වේලාවකින් වයස අවුරුදු හයක දැරියට මෙම කුඩා දරුවා මඟ හැරී තිබේ.

පසුව මව දර කැඞීමට ගොස් නැවත පැමිණ ඇති අතර, දරුවා නැති නිසා අසල පිහිටි ඇල පරීක්ෂා කිරීමේදී දරුවා සොයා ගැනුණේ.

මියගිය දරුවාට වැඩිමහල් සහෝදරියක සහ සහෝදරයෙකු සිටින අතර පියා රැකියාව ලෙස කුලී වැඩ සිදුකරන බව සඳහන්.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>