කුමන්ත්‍රණයේ වාර්තාව සතියකින්

null

ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත් වූ රාත්‍රියේ දී ජයග්‍රහණය කළ පාර්ශවයට බලය නොදී තව දුරටත් බලයේ රැඳී සිටීම සඳහා සිදු වූ බව පැවසෙන කුමන්ත්‍රණය පිළිබඳව පරීක්ෂණ වාර්තාව සතියක් ඇතුළත ලබා ගැනීමට ජාතික විධායක සභාව සැරසෙයි.

ඊයේ (20) ජාතික විධායක සභාව රැස්වීමෙන් පසුව එහි සාමාජික අනුර කුමාර දිසානායක මාධ්‍යයට දැනුම් දී ඇත්තේ කුමන්ත්‍රණය පිළිබඳව පරීක්ෂණ වාර්තාව සතියක් ඇතුළත ලබා ගැනීමට ජාතික විධායක සභාවේ සියළු දෙනා එකඟ වී ඇති බවත්, එම පරීක්ෂණය වෙනුවෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙකු පත් කළ යුතුය යන ස්ථාවරයටත් පැමිණි බවත් ය.

මීට අමතරව පසුගිය වකවානුව තුළ සිදු වූ බව පැවසෙන මුදල් වංචා, මනුෂ්‍ය ඝාතන, පහර දීම් සහ පැහැර ගෙන යාම් පිළිබඳ නිසි පරීක්ෂණ පවත්වා වැරදිකරුවන් නීතිය ඉදිරියට ගෙන ඒමට ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමටද ජාතික විධායක සභාව එකඟ වී තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>