කේ.පී අත්අඩංගුවට ගන්න සාක්ෂි මදි

null

එල්.ටී.ටී.ඊ. හිටපු ජාත්‍යන්තර නායක කුමාරන් පද්මනාදන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි නොමැති බව නීතිපතිවරයා අද (31) අභියාචනාධිකරණයට දැනුම් දී ඇතැයි වාර්තා වේ.

කේ.පී හෙවත් කුමරන් පද්මනාදන් පිළිබඳ දැනට සිදු කළ පරික්ෂණවලදී කිසිදු වරදක් අනාවරණය වී නොමැති බව නීතිපතිවරයා අභියාචනාධිකරණයට දැනුම්දී තිබේ.

ඔහුට එරෙහිව චෝදනා 193ක් පවතිත බවත් ඒ අනුව කුමාරන් පද්මනාදන් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙසත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ තේරීපත්ව සිටින මන්ත්‍රී විජිත හේරත් රීට් පෙත්සමක් මගින් අභියාචනාධිකරණයට දැනුම් දී ඇත.

එම චෝදනා 193 සඳහා ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි නොමැති බව නීතිපතිවරයා දැනුම් දුන් අතර තව දුරටත් ඔහු පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරන බවද නීතිපතිවරයා පැවැසා ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ඉදිරි පරික්ෂණ පිළිබඳ වාර්තාවක් ඔක්තෝබර් 28 වන දිනට හෝ ඊට පෙර ඉදිරිපත් කරන ලෙස අභියාචනාධිකරණය නීතිපතිවරයාට දැනුම් දී තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>