කොට සාය ඇතුලට ලයිට් දාලා

null

කාලයෙන් කාලයට විවිධ වූ ඇඳුම් විලාසිතාවන් ලෝකයට එක්වේ. ඒ අතරින් කාන්තාවන්ගේ ඇඳුම් විලාසිතා වලට ලැබෙන්නේ විශේෂ වූ තැනකි. එකිනෙකාට වෙනස්වූ විලාසිතා කිරීමට බොහෝ කාන්තාවන් යොමුවන්නේ කැපී පෙනීම සඳහා ය.

එවැනි වූ අපුරු විලාසිතාවකින් සැරසුණු තරුණියකගේ ඡායාරුප පෙළක් මේ දින වල අනතර්ජාලයේ හුවමාරු වෙමින් පවතී.

විදේශීය යුවතියක් වන ඇය විසින් සකසා ගත් අපූරු සායක පින්තූර පසුගියදා එලෙස අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබුණි. එහි විශේෂත්වය වන්නේ කෙටි සායේ ඇතුල් පැත්තට විදුලි බුබුළු සවිකර ආලෝකවත් කර තිබීම යි.

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>