කොන්දොස්තර ඉතුරු සල්ලි දෙන්නේ නැත්නම් කියන්න

null

පෞද්ගලික බස් රථ මගීන් සඳහා නිකුත් කරන ප‍්‍රවේශ පත‍්‍රයට අදාළ ඉතිරි මුදල් නොදෙන කොන්දොස්තරවරුන්ගෙන් රුපියල් 250ක දඩ මුදලක් අය කිරීම දැඩිව ක‍්‍රියාත්මක කරන බව මාර්ගස්ථ මගී ප‍්‍රවාහන අධිකාරියේ ධාවන කළමනාකරු අජිත් රංජිත් මහතා පවසයි.

ඉතිරි මුදල් නොලැබීම පිළිබඳව දිනපතා ලැබෙන මගී පැමිණිලි සංඛ්‍යාව ගැන සලකා බලා මෙම පියවර ගත් අතර ඒ සඳහා විශේෂ පරීක්ෂාවන් සිදුකරන ලෙසට මාර්ග පරීක්ෂකවරුන්ට උපදෙස් දී ඇතැයිද ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

මේ වසරේ මෙතෙක් ඉතිරි මුදල් නොලැබීම පිළිබඳව පැමිණිලි 200ක් පමණ ප‍්‍රවාහන අධිකාරිය වෙත ලැබී ඇතැයි පවසන අජිත් රංජිත් මහතා එවැනි වැරැදිවලට හසුවන කොන්දොස්තරවරුන් හට එම අවස්ථාවේදීම සුදුසු දඬුවම් පැමිණවීමට කටයුතු කර ඇති බවත් පැවැසීය.

මෙහිදී දඩ මුදල් අය කරනුයේ කරන ලද වරදට මිස ඉතිරි මුදලේ ප‍්‍රමාණය අනුව නොවේ.

බස්නාහිර පළාත බස් රථ සේවකයන්ගෙන් සිදුවන පිළිබඳ පැමිණිලි වෙතොත් 011 555 9595 යන දුරකතන අංකයට දැනුම් දෙන ලෙස බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප‍්‍රවාහන අධිකාරිය මගී ජනතාවට දන්වා සිටී.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>