කොළඹ පුස්තකාල කැන්ටිමේ නරක්වුණු ආහාර

null

අපිරිසිදු සහ කල් ඉකුත් වූ ආහාර අලෙවි කළ කොළඹ මහජන පුස්තකාලයේ ආපන ශාලාව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය විසින් ඊයේ (15) මුද්‍රා තබා තිබේ.

පාරිභෝගිකයෙකුගෙන් ලැබුණු තොරතුරකට අනුව මෙම වැටලීම සිදුකළ බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

වැටලීම සිදු කරන අවස්ථාවේ ආපන ශාලාවේ මිල දර්ශනයක් ප්‍රදර්ශනය කර නොතිබිණි.

පරික්ෂා කිරීම් වලදී කල් ඉකුත් වූ ආහාර අලෙවිය සඳහා තබා තිබූ අතර, ආපන ශාලාවේ ශීතකරණ තුළ කල් ඉකුත් වූ හොදි වර්ග, ආහාර වර්ග සහ පොල් සම්බෝල තොගයක් ගබඩා කර තිබුණි. උදෑසන හෝ පෙරදින වල ඉතිරි වූ ආහාරද පාසල් දරුවන්ට ලබාදී තිබූ බවද භාජන නොසෝදා ප්‍රයෝජනයට ගෙන ඇති බවද මෙම වැටලීමට එක්වූ ප්‍රධාන වැටලීම් නිලධාරී ප්‍රදීප් කළුතරආරච්චි මහතා පැවසීය.

null
null
null
null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>