කොළඹ – මහනුවර අධිවේගයට අද මුල්ගල

null

කොළඹ – මහනුවර අධිවේගි මාර්ගය සදහා අද (03) මුල්ගල තැබීමට නියමිත බව නෙත් නිව්ස් වාර්තා කරයි. පළමු අදියර යටතේ මෙම මාර්ගයේ කඩවත සිට මීරිගම දක්වා කොටස ඉදිකිරීමට නියමිතයි.

එහි දුර ප‍්‍රමාණය කිලෝමීටර් 37 ක් වන අතර මාර්ගය මංතීරු 6 කින් සමන්විතයි.

කෙසේවෙතත් පළමු අදියරේදී මංතීරු 4 ක් පමණක් ඉදිකෙරෙන බව මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>