කොළඹ මීටර් සහිත රථ ගාල් වලින් දඩ අයකිරීම නවතයි

null

කොළඹ මහනගර සීමාවේ මීටර් සහිත රථ ගාල් වල ගාස්තු නොගෙවීමේදී දඬ මුදල් අය කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ. කොළඹ පුරපතිනි රෝසි සේනානායක මහත්මියගේ උපදෙස් පරිදි මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

කොළඹ මහානගර සභා බල ප්‍රදේශයේ රථ ගාල් කිහිපයක ස්වයංක්‍රීය මීටර් සවි කර තිබූ අතර ඒවායේ රථ වාහන ගාල් කරනු ලබන රියදුරන් ගාස්තු නොගෙවීමේදී දඬ මුදල් අය කිරීමට පසුගියදා පියවර ගෙන තිබුණි.

කෙසේවෙතත් අදාල දඩ මුදල් ඉහල අගයක් ගන්නා බවට ජනතාවගෙන් ලද පැමිණිලි හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>