කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය තාවකාලිකව නවතයි

null

චීන රජය විසින් සිදුකරනු ලබන කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය නැවත දැනුම්දෙන තුරු තාවකාලිකව නතර කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

හිරු නිව්ස් වාර්තා කරන පරිදි ඊයේ (04) රාත‍්‍රියේ රැස් වූ කැබිනට් මණ්ඩලය මෙම තීරණයට එළඹ තිබේ.

අදාළ ව්‍යාපෘතියේ පරිසර වාර්තා සහ ගිවිසුම්වල ඇති දුර්වලතා පිළිබඳව සොයා බැලීමට පත්කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවේ නිර්දේශ මත අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් මෙම යෝජනාව සිදුකර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත කටයුතු කිරීමට නියමිතය.

වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය නවත්වන ලෙසට මීට පෙර අවස්ථා ගණනාවකදී ඇතැම් දේශපාලන පක්ෂ සහ සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක් ඉල්ලීම් ද කරනු ලැබුවේය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>