කෝච්චි පෙට්ටි 10ක් ඇද්ද ශක්තිවන්තයා

null

ඇළහැර – බකමුණ ප්‍රදේශයේ පදිංචි සුගත් කමල් නම් පුද්ගලයෙක් විසින් මගීන් ගමන් කරනා දුම්රිය මැදිරි 10ක් ඇදගෙන ගොස් ඇති අතර එය සිදුකර ඇත්තේ මහව දුම්රිය ස්ථානයේදී යි.

බෙල්ලට ලණුවක් දමාගෙන ඒ ආධාරයෙන් ඔහු දුම්රිය මැදිරි 10ක් ඇදගෙන ගොස් තිබේ. මෙම ක්‍රියාව නැරඹීමට ප්‍රදේශවාසීන් රැසක් ද සහභාගී වී ඇත.

එම අවස්ථාව පහතින්…

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>