කෝල් එකෙන් ගෙන්වා ගත හැකි ගණිකාවෝ

null

තංගල්ල කොට්ටාස විෂ මත්ද්‍රව්‍ය විශේෂ වැටලීම් ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින් 20 වනදා සවස හම්බන්තොට සිරිබෝපුර පරිපාලන සංකීර්ණය ආසන්නයේ කාලයක් තිස්සේ පවත්වාගෙන ගිය ගණිකා මඩමක් වටලා තිබේ.

එහිදී ගණිකා වෘත්තියෙහි යෙදී සිටි වයස අවුරුදු 27 ක කාන්තාවක් සමග ගණිකා නිවාසය පවත්වාගෙන ගිය පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

අවන්හලක මුවාවෙන් පවත්වාගෙන ගිය මෙම ස්ථානයේ ගණිකා මඩමක් පවත්වාගෙන යන බවට පොලීසියට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව උපායදූතයෙකු යොදවා පොලීසිය විසින් අදාළ කාන්තාව හා එය පවත්වාගෙන ගිය පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. පාරිභොගිකයින්ට අවශ්‍ය වූ විට දී දුරකතනයෙන් සම්බන්ධ කර ගැනීමෙන් අනතුරුව කාන්තාවන් මෙම ස්ථානයට පැමින සේවය ලබාදෙන බවට හෙළිවී තිබේ.

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>