කෝලිගේ හිසේ පන්දුවක් වැදී ක්‍රීඩකයින් කලබලවූ අයුරු

null

සංචාරක ඉන්දීය කණ්ඩායම සහ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟය අතරතුරදී මිචෙල් ජොන්සන් යැවූ බවුන්සර් පන්දුවක් කෝලිගේ හිස් ආවරණයේ වැදීමෙන් ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩකයින් කලබලයට පත් විය.

ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩකයින් වහා කෝලි වෙත පැමිණියේ ඔහුට අනතුරක් වුවාදැයි සැකයෙනි. නමුත් පන්දුව වැදීමෙන් කෝලිට අනතුරක් සිදුවුයේ නැත.

පසුගියදා බවුන්සර් පන්දුවක් හිසේ වැදීමෙන් පිල් හියුස් මිය ගිය කම්පනය තවමත් ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩකයින් හට තිබෙන බව පෙනෙන්නට තිබුණි. ඒ නිසාවෙන් කෝලිගේ හිස් ආවරණයේ පන්දුව වැදීමෙන් පසු ඔවුන් ඒ පිළිබඳව දැඩි සැළකිල්ලක් දැක්විය.

එම වීඩියෝව පහතින්.

null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>