ගාල්ලේ මැච් එක අස්සේ පිට්ටනියට වඳුරෙක් පැනලා

null

සංචාරක ඉන්දීය කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගනයේ දී පැවැත්වෙන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟය අතරතුර වඳුරෙකු ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබේ.

මේ හේතුවෙන් තරඟය මඳ වේලාවකට නැවත්වීමට ද සිදුවූ අතර ක්‍රීඩකයින් සිටි දෙසටද වඳුරා පැමිණ තිබේ. වඳුරා ක්‍රීඩා පිටියෙන් එළවා දැමීමට පසුව කටයුතු කර තිබුණි.

null
null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>