ගෑස්‌ හා විදුලිය යළි පහළ දැමීමට සැළසුම්

null

ගෘහස්‌ථ ගෑස්‌ සිලින්ඩරයක මිල සහ විදුලි ගාස්‌තු නැවත වරක්‌ පහත හෙළීමට රජයේ අවධානය යොමුවී ඇත. ඒ අනුව ගෑස්‌ සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 100 කින් අඩු කිරීමට යෝජනා ඉදිරිපත් වී ඇත.

විදුලි ගාස්‌තු අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ද මේ වන විට සලකා බලමින් සිටින බව මුදල් ඇමැති රවි කරුණානායක මහතා “දිවයින” ට ප්‍රකාශ කර තිබේ.

විදුලි ගාස්‌තු අඩු කිරීමේදී ඒකක 90 ට අඩුවෙන් භාවිත කරන පාරිභෝගිකයන්ට ප්‍රමුඛතාව ලබාදීම කෙරෙහිද අවධානය යොමුකර ඇත. ඊට වඩා වැඩි ඒකක ගණනක්‌ භාවිත කරන පාරිභෝගිකයන්ට ද සහනයක්‌ ලබාදීමටත් විදුලි බිලට එක්‌කර ඇති ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්‌තුව ඉවත් කිරීමටත් අවධානය යොමුකර ඇත.

මේ පිළිබඳව අවසන් තීරණය ගැනීම සඳහා මුදල් ඇමැති රවි කරුණානායක සහ විදුලිබල හා බලශක්‌ති ඇමැති පාඨලී චම්පික රණවක යන මහත්වරුන් මෙම සතියේදී අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමුවී සාකච්ඡා කිරීමට ද නියමිතය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>