ගුරුවරියගේ ඇසැබි පින්තූර ෆෙස්‌බුක්‌ ගිණුමේ

null

ගම්පොළ නගරයේ ප්‍රසිද්ධ පාසලක ගුරුවරියකගේ ඡායාරූප රැගෙන ඒවා අසභ්‍ය අයුරින් සකස්‌ කොට මුහුණු පොතේ ගිණුමක පළකළ 11 වසරේ සිසුවකු පිළිබඳව ගම්පොළ පොලිසියට පැමිණිලි කොට ඇත.

පාසලෙන් ගිය විනෝද චාරිකාවකදී මෙම සිසුවා එම ගුරුවරියගේ ඡායාරූප ගෙන ඇති අතර ඒවා වෙනස්‌ කොට පළ කොට ඇති බවද අනාවරණය වී තිබේ.

මෙම අදාළ ගුරුවරිය ඒ පිළිබඳව සොයා බැලීමේදී තමාගේ නමින් කවුරු හෝ ෆෙස්‌ බුක්‌ ගිණුමක්‌ අරඹා වෙනස්‌ කළ ඡායාරූප එහි පළකොට ඇති බව සොයාගෙන ඇති අතර පාසලේ කවුරු හෝ විසින් මෙය සිදුකර ඇති බව දැන තමා උගන්වන 11 වසර පංති ළමයින් ගෙන් ඒ පිළිබඳව විමසා ඇත.

එහිදී මෙම සිසුවා මෙම ගිණුම අරඹා එහි ඡායාරූප පළකොට ඇති බව අනාවරණය වී ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>