ගුරුවරියන්ට නාභිය වැසෙන ලෙස අඳින්න නියෝගයක්

null

බස්නාහිර පාළාතේ පාසල් වල සේවය කරනු ලබන ගුරුවරියන්ට සහ නැටුම් හදාරන දැරියන්ට නාභිය (බුරිය) පෙනෙන ලෙස ඇඳුම් ඇඳීමෙන් වළකින ලෙස ඉදිරියේදී චක්‍රලේඛයක් පැනවීමට යෝජනාවී තිබේ.

ඒ බස්නාහිර පළාත් මහ ඇමති ඉසුර දේවප්‍රිය මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ය.

ඒ අනුව අදාල චක්‍රලේඛය විදුහල්පතිවරුන්හට නිකුත් කරන ලෙසට මහ ඇමතිවරයා අදාල අංශ වෙත උපදෙස් ලබාදී ඇත. ඒ ලබන ජනවාරි 01 දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදිය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>