ගුවන් තොටුපොළේ ආරක්ෂකයින්ගෙන් කාන්තාවන්ට ලිංගික අතවර

null

කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළේ සිදුවන විවිධ වංචා දුෂණ සහ අක්‍රමිකතා පිලිබඳ හෙළිදරව් කිරීමක් ඊයේ (25) සිරස නිව්ස් ඔස්සේ සිදු කරන ලදී.

එහිදී ඔවුන් අනාවරණය කලේ ගුවන් තොටුපොළේ සේවය කරන ආරක්ෂකයින් විසින් මගීන්ගෙන් අල්ලස් ලබාගන්න ආකාරය සහ විදේශිය කාන්තාවන්ට ඔවුන් ලිංගික අතවර කිරීම පිලිබඳ තොරතුරුයි.

එම වීඩියෝව පහතින්.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>