ගූගල් වලින් Sex සොයා නැවතත් ලංකාව අංක 1ට

null

2014 වසරේ දී Google සෙවුම් යන්ත්‍රය යොදාගනිමින් වැඩිපුරම sex ලෙස search කල රටවල් අතර මුල්තැන ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව තිබේ.

Google සමාගම විසින් සෑම වසරකම අවසානයේ දී Google සෙවුම් යන්ත්‍රය යොදාගනිමින් කරන ලද සෙවුම් පිළිබඳ දත්ත අනුසාරයෙන් ලැයිස්තුවක් සකස් කරනු ලබයි.

ඒ අනුව sex ලෙස search කල රටවල් අතර මුල්තැන පිට පිටම 3 වරක් ලංකාවට හිමිව තිබේ. මෙරටත් වැඩිපුරම sex ලෙස search කර ඇත්තේ හෝමාගම ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයන්ය.

 

null
null
null

වැඩි විස්තර පහත ලින්කුවෙන්,

http://www.google.com/trends/explore#q=sex

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>