ගෝඨාභයට හා බැසිල්ට එරෙහිව මර්වින්ගෙන් පැමිණිලි

null

හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා මහතා අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන ඒකකටය පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඒ හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ සහ ආරක්ෂක ලේකම් ගොඨාභය රාජපක්ෂ මහත්වරුන්ට විරුධව බව ලංකාදීප පුවත් වාර්තා කරයි.

එහිදී ඔහු පසුගිය රජය සමයේ සිදුවුයේ යැයි කියන දුෂණ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු රැසක් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන ඒකකටය භාර දී තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>