ගෝඨාභය අදත් ජනපති කොමිසමට

null

රක්නා ලංකා සමාගමේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ ලබා ගැනීමට හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා යළිත් වරක් ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමට කැඳවා තිබේ.

එහි ලේකම් ලැසිල් ද සිල්වා මහතා පැවසුවේ මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කර ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීම සඳහා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු 9 දෙනෙකුට දැනුම්දීමක් කර ඇති බවයි.

එසේ වුවද අද දිනයේ එම 9 දෙනාම පැමිණ නැතත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු තවත් කිහිප දෙනෙකු පැමිණ සිටින බව ඒ මහතා කියා සිටියේය.

රක්නා ලංකා සමාගමේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම විසින් සිදුකරන කටයුතු අවසන් අදියරට පැමිණ ඇතැයිද ඒ මහතා පැවසුවේය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>