ගෝඨාභය දේශපාලනයට නොඑන බව කියයි

null

ඉදිරියේ දී තමන් දේශපාලනයට සම්බන්ධ නොවන බව හිටපු ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

පාදුක්ක, උඩුමුල්ල පුරාණ ගල්ලෙන් මහා විහාරස්ථානයේ පැවති ආගමික වැඩසටහනකින් අනතුරුව මාධ්‍යවේදීන් කළ විමසීමකට පිළිතුරු වශයෙන් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

එසේම තමා ආරක්ෂක ලේකම්ව සිට කාලයේදී රටේ ජාතික ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් හොඳ ක්‍රියාමාර්ග ගත් බවත් එම ක්‍රියාමාර්ග වර්තමාන රජයත් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යනු ඇතැයි තමන් විශ්වාස කරන බවත් ඔහු පැවැසීය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>