ගෝඨා අත්අඩංගුවට ගැනීමට බලකරනවා

null

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාව අත්අඩංගුවට ගැනීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය බලකරනා බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ (19) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

මෙහිදී මහින්ද යපා මහතා ප්‍රශ්න කර සිටියේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාව අත්අඩංගුවට ගැනීමට ජාතික විධායක සභාව නියෝගකළේද යන්නය. එයට අගමැතිවරයා මෙසේ පිළිතුරු ලබාදුනි.

“මේ රටේ ජනාධිපති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකතුමා, සන්ධනයේ නායකයෙක්. එතුමත් එහි සාමාජිකයෙක්. එතුමා කියන්නේ එතුමගේ නායකය මිනී මරු සංවිධානයක සභාපති කියලද?කරුණාකරලා කියන්න.තමන්ගේ නායකයට බනින්න එපා. ජනාධිපතිතුමා ආවේ මේ රටේ මිනී මැරුම් නවත්වන්නයි. අද කවුද මිනී මරුවේ කියලා පේනවා. ජනාධිපතිතුමාට ස්තූතිවන්ත වෙන්න අවශ්‍යයි,මේ අවිචාර සමයයි,මිනී මැරුම් යුගයයි අවසන් කිරීම පිළිබඳව. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය දැන් ගෝටා අත්අඩංගුට ගැනීමට බලකරනවා.”

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>