චන්නයි – උපුලියි ජනපති කොමිසමේ

null

ජනප්‍රිය නර්තන ශිල්පි යුවළක් වන චන්න හා උපුලි විජේවර්ධන ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම ගැනීම මහා පරිමාන වංචා හා විමර්ශන ජනපති කොමිසම හමුවට අද පෙරවරුවේ කැඳවා තිබේ.

ඒ,හම්බන්තොට මහින්ද රාජපක්ෂ වරායේ සමාරම්භක උත්සවයේදී නර්තන කණ්ඩායම් සඳහා රුපියල් කෝටි එක හමාරක පමණ මුදලක් අය කිරීමට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා යි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>