ඡන්දය දැමීමට අධිවේගයේ නොමිලේ යාහැකියි

null

ජනාධිපතිවරණයේ ඡන්ද ප‍්‍රකාශ කිරීම සඳහා ඡන්දදායකයින්ට ගමන් පහසුව සැලසීමට අධිවේගී මාර්ගවල ගාස්තුවකින් තොරව අද දිනයේ ගමන් කිරීමට අවස්ථාව සලසා තිබේ.

ඒ අනුව අද පෙ.ව 7.00 සිට ප.ව 6.00 දක්වා කාලයේ අධි වේගී මාර්ගවල සේවා ගාස්තුවකින් තොරව ‍නොමිලේ ගමන් කළ හැකි බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

කටුනායක-කොළඹ, කොළඹ-දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගවල ගමන් කරන්නන්ට මෙම පහසුකම් සලසා තිබේ.

කෙසේ වෙතත් අදාල මගී ප‍්‍රවාහන බස් ගාස්තු මගීන්ගෙන් අය කර ගැනෙනු ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>