ජනක මහින්දට දණගසා වදියි

null

නාවුල පොදු ක්‍රීඩාංගනයේ ඊයේ පස්වරුවේ (26) පැවති සන්ධාන රැස්වීමට පැමිණි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිටි වේදිකාවට පැමිණි හිටපු ඇමැති ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා ඔහුගේ දෙපා අල්ලාගෙන ඔහුට වැඳ වැටුණු අයුරු දක්නට ලැබුණි.

“මගේ පියා 1970 මන්ත්‍රීවුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එක්ක. මගේ අයියා 1989 මන්ත්‍රීවුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එක්ක. මම ඒ දෙන්නට දණ ගහලා වදිනවා. මම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මගේ උපහාරය දක්වනවා මේ විදියට” යනුවෙන් ඔහු සඳහන් කර තිබේ.

මේ අතර ඊට සහභාගිවූ ඇමැති නන්දිමිත්‍ර ඒකනායක මහතාට එහි සිටි පිිරිස නොනවත්වා හූ කියන්නට වූ අතර මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දෑත් ඔසවා එය නවත්වන ලෙස පැමිණ සිටි පිරිසට දැනුම් දුන්නේය.

හූ හඬ මැදම පැමිණ සිටි පිරිස ඇමතූ නන්දිමිත්‍ර ඒකනායක මහතා “හූ කිවු අයට ඇහෙන්නත් එක්ක මම මේ කියන්නේ, අනිවාර්යයෙන්ම අගෝස්තු 18 වැනිදාට මේ රටේ අගමැති වෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නොවෙයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතායි” යනුවෙන් සඳහන් කළේය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>