ජනපතිගෙන් අද විශේෂ ප්‍රකාශයක්

null

සියලුම ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය මාධ්‍ය ඔස්සේ අද රාත්‍රියේදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් කිරීමට නියමිත බව ජනපති මධ්‍ය අංශය සඳහන් කරයි.

කෙසේ වෙතත් මෙම ප්‍රකාශය කුමන විශයක් පිළිබඳව කරන්නේදැයි යන්න පිළිබඳව නිවේදනයේ සඳහන් නොවෙයි.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ඉකුත් ජනාධිපතිවරණයේදී ප්‍රකාශයට පත් කළ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය තුළ සඳහන් වූ දින සියය වැඩපිළිවෙල අද දිනයෙන් නිමාවීමට නියමිතය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>