ජනපති අද චීන සංචාරය අරඹයි

null

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද චීනයේ සිව් දින නිල සංචාරයක් සඳහා පිටත්ව යාමට නියමිත ය. චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පින් මහතා ඇතුළු චීන නියෝජිතයින් සමඟ ද්වීපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පැවැත්වීමට ද නියමිතය.

එහිදී චින ජනාධිපතිතුමා හමු වී ද්විපාර්ශවීය ගිවිසුම් කිහිපයක් අත්සන් කිරීමට නියමිත බව ද වාර්තා වේ.

චීන රජය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති පිලිබඳ ද්වී පාර්ශ්වික සාකච්ඡා වලදී වැඩි අවධානය ‍යොමුවනු ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>