ජනපති අද ජගත් මහා මණ්ඩලය අමතයි

null

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා එක්සත් ජාතීන්ගේ 70 වන මහා මණ්ඩල සැසිය අද ඇමතීමට නියමිතයි. මෙවර එහි තේමාව වන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමය, ආරක්ෂාව සහ මානව හිමිකම් පිළිබඳ ඉදිරි මග යන්නයි.

ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් අද රාත්‍රී 7.30 ත්, 8.30 ත් අතර කාලය තුළ ජනාධිපතිවරයා සිය දේශනය සිදුකරනු ඇති බව වාර්තා වෙයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>