ජනපති ටොරින්ටන්හිදී ව්‍යායාම කරන අයුරු

null

ජනපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා නිදහස් චතුරශ්‍රයේදී සිය උදෑසන ව්‍යායාම කිරීම සඳහා කාලවේලාව වෙන්කරගෙන සිටියි.

බොහෝ වෙලාවට ඔහු තම පුහුණුකරුද සමග ව්‍යායාම කිරීම සඳහා උදෑසන නිදහස් චතුරශ්‍රයට පැමිණේ.

ව්‍යායාම සඳහා පැමිණ සිටි ජනපති අලුතින් විවාහ වූ ජෝඩුවක ඉල්ලීම පිළිගනිමින් එහි දී ඔවුන් සමඟ ඡායාරූපයකට ද පෙනී සිටියේය.

එම ඡායාරූප පහතින්.

null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>