ජනපති නියමයෙන් බීර බදු යළි වැඩි කෙරේ

null

2016 අය වැයෙන් බීර සඳහා අඩු කළ ආනයනික බදු ගාස්තු යළි වැඩි කරන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතාට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

බීර වර්ග ආනයනයේදී පැවති බදු විෂමතාව මගහරවා ගැනීම සඳහා සැර අඩු බීර ලීටරයකට පනවා තිබූ බදු මුදල රුපියල් 190 සිට 160 දක්වා පහළ දැමීමට මෙවර අයවැයෙන් යෝජනා කර තිබුණි.

එහෙත් ජනාධිපතිවරයා පවසා ඇත්තේ එමගින් සැර අඩු බීර වර්ග ප‍්‍රවර්ධනය වන බැවින් ආනයන බදු ඉහළ දමන ලෙසයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>