ජනපති නේපාලයේ – අද රාජ්‍ය නායකයින් අමතයි

null

18වන සාර්ක් සමුළුවට සහභාගි වීම සඳහා ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ උදෑසන 6.30ට පමණ දිවයිනෙන් පිටත්ව ගියේය.

සාර්ක් සමුළුවේ සමාරම්භක උළෙල අද නේපාලයේ කත්මණ්ඩු නුවරදී ආරම්භ වන අතර එය අවසන් වන්නේ 27 වෙනිදායි.

ජනාධිපතිවරයා අද එහිදී රාජ්‍ය නායකයින් ඇමතීමට නියමිතය.

null
null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>