ජනපති ‘මා බාල කාලේ’ ගැයූ හැටි – Video

null

ත්‍රිකුණාමලය නාවික හමුදා කඳවුර පරිශ්‍රයේ ඉදිකරෙනු නව සාගරික විද්‍යා පීඨ ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඊයේ (28) සහභාගි විය.

එහිදී ජනපති නාවික හමුදා වාදන කණ්ඩායමත් සමඟ ගීතයක් ගායනා කර තිබේ. ඒ ‘මා බාල කාලේ’ ගීතයයි.

එම අවස්ථාව පහතින් නරඹන්න…

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>