ජනපති සපත්තු ගන්න සාමාන්‍ය වෙළඳ සැලකට ගිය හැටි

null

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා තමන්ට අවශ්‍ය සපත්තු දෙකක් මිලදී ගැනීම සඳහා අතර මග තිබූ සාමාන්‍ය සපත්තු වෙළඳ සැලකට ගොඩ වී තිබෙන ඡායාරූපයක් මේ දින වල අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වෙමින් පවතී.

විශේෂත්වය වන්නේ හිටපු ජනපතිවරුන්ට මෙන් ඔහු පැමිණෙද්දී ආරක්ෂකයන්, පාර වැහිලි, තහනම් කලාප නොමැති වීමයි.

ජනාධිපතිවරයා සාමාන්‍ය මිනිසෙකු සේ තමන්ට සරිලන සපත්තු දෙකක් මිලදී ගෙන ඇති අතර එම අවස්ථාවේ එම වෙළඳ සැලෙ සේවකයෙක් විසින් මෙම ඡායාරූපය ලබාගෙන ඇත.

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>