ජනවාරි 01 වැනිදා සිට ටිකට් නැතුව දුම්රියේ ගියොත් 5000ක් දඩ

null

ප‍්‍රවේශ පත‍්‍ර නොමැතිව දුම්රියේ ගමන් කිරීමේ වරදට නියම කරන දඩය ලබන වසරේ ජනවාරි මස පළමුවෙනිදා සිට රුපියල් 5000ක් දක්වා වැඩි කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

මීට අමතරව ගමන්ගාස්තුව මෙන් දෙගුණයක් ද දඩ වශයෙන් ගෙවිය යුතු වෙයි.

නව ගාස්තුව ජනවාරී 01 වැනිදා සිට එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

මේ අතර දුම්රිය පා පුවරුවේ ගමන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ද නීතිය දැඩි කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

දුම්රිය මාර්ගයේ අනවසරයෙන් ගමන් කිරීම සහ පාපුවරුවේ ගමන් කිරීම හේතුවෙන් මෙම වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ පුද්ගලයින් 369 දෙනෙකු අනතුරට ලක්ව ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති අතර මෙය බරපතල තත්ත්වයක් බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී බී.ඒ.පී ආරියරත්න මහතා සඳහන් කළේය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>