ජනවාරීයේ සිට සියලු පුරවැසියන්ට විද්‍යුත් හැඳුනුම්පත්

null

මෙරට සියලු පුරවැසියන්ට විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීම ලබන වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට ක්‍රියාවට නංවන බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනය සහ පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව ඒකාබද්ධව මෙම විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත සකස් කරන බව සඳහන්ය.

දැනට භාවිත කෙරෙන ජාතික හැඳුනුම්පත විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පතට පරිවර්ථනය කරන අතර ඊට අදාළ සැලසුම් මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතින බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වාදෙයි.

විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත වයස අවුරුදු 16 සම්පූර්ණ වීමෙන් අනතුරුව නිකුත් කෙරෙන බවත්, ඕනෑම පුරවැසියෙකු සඳහා තනි දත්ත ගබඩාවක් පවත්වා ගැනීම මේ හරහා සිදුවන බවත්, රවී කරුණානායක අමාත්‍යවරයා පෙන්වාදෙයි.

දරුවෙකු මෙලොවට බිහිවූ දා සිට අදාළ සෑම තොරතුරක්ම නව විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පතට ඇතුළත් කෙරෙන අතර වයස අවුරුදු 16 වන තෙක් හඳුනාගැනීමේ අංකයක් නිකුත් කෙරෙන බව අමාත්‍යවරයා පවසන්නේය.

මේ ආකාරයෙන් විද්‍යුත් ජාතික හැඳුනුම්පත් ලොව දියුණු රටවල නිකුත් කෙරෙන අතර එමගින් බොහෝ අක්‍රමිකතා අවම කරගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බව ද මුදල් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>