ජනාධිපතිවරණයට පැමිණෙන විදේශිය නිරීක්ෂකයන්

null

ජනාධිපතිවරණය නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා විදේශ නිරීක්ෂකයින් මේ වන විට පැමිණෙමින් සිටින බව මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය පවසයි.

ඒ අනුව විදේශ නිරීක්ෂකයන් 104 දෙනෙකු මෙරටට පැමිණීමට නියමිත බව හිරු නිව්ස් වාර්තා කරයි.

දකුණු ආසියාතික මැතිවරණ බලධාරීන්ගේ සංසදයේ නිලධාරීන් 35 දෙනෙකුට සහ දකුණු ආසියාතික මැතිවරණ බලධාරීන්ගේ සංගමයේ නිලධාරීන් 25 දෙනෙකුට නිල වශයෙන් මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා ආරාධනා කර ඇති අතර පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ නිරීක්ෂකයින් 7 දෙනෙකුට ජනාධිපතිවරණ නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා ආරධනා කර ඇති නමුත් නිරීක්ෂකයන් 9 දෙනෙකු ශ‍්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන බව දැනුම්දී ඇති බවද මැතිවරණ කාර්යාල ප‍්‍රකාශකයා සඳහන් කර තිබේ.

එමෙන්ම පැෆ්රල් සංවිධානය ආසියානු මැතිවරණ නිරීක්ෂණ ජාලයෙන් නිරීක්ෂකයින් 35 දෙනෙකුට ජනාධිපතිවරණ නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා ආරාධනා කර තිබේ.

ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ඔවුන් දිවයිනට පැමිණෙනු ඇති බව මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කර ඇත.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>