ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන අයුරු

null

එළඹෙන ජනවාරි 8 වනදා පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප‍්‍රකාශ කිරීමේ පිළිවෙල පිළිබඳව මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා පැහැදිළි කිරීමක් සිදුකර තිබේ.

ඒ පිලිබඳ හිරු නිව්ස් සඳහන් කරන්නේ පහත පරිදිය.

  • මෙවර ජනාධිපතිවරණයට අපේක්ෂකයන් තුන්දෙනෙකුට වැඩි සංඛ්‍යාවක් තරඟ කරන බැවින් එක් අපේක්ෂකයෙකුට තම ඡන්දය හෙවත් පළමු මනාපයත්, වෙනත් අපේක්ෂකයන් දෙදෙනෙකුට දෙවැනි හා තුන්වන මනාපයත් ඡන්ද පත‍්‍රිකාවක සළකුණු කිරීමට හැක.
  • ඡන්දදායකයෙකු එක් අපේක්ෂකයෙකුට පමණක් තම ඡන්දය ප‍්‍රකාශ කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් දෙවන හෝ තුන්වන මනාප ලකුණු කිරීමකින් තොරව ඡන්දය ප‍්‍රකාශ කළ හැක. ඒ සඳහා තමන් කැමති අපේක්ෂකයාගේ නම හා ඡන්ද සලකුණට දකුණෙන් වූ කොටුවේ අංක එක හෝ කතිර ලකුණ සළකුණු කළ හැක.
  • ඡන්ද පත‍්‍රිකාවේ එකේ ඉලක්කම සළකුණු කිරීමෙන් අපේක්ෂකයෙකුට තම ඡන්දය හෙවත් පළමු මනාපය ප‍්‍රකාශ කළ හැකි අතර දෙකේ ඉලක්කම සළකුණු කිරීමෙන් දෙවන මනාපයත්, තුනේ ඉලක්කම සළකුණු කිරීමෙන් තුන්වන මනාපයත් ලබාදිය හැක.

කෙසේ නමුත් ඡන්දයක් සළකුණු කර නොමැති දෙවැනි හෝ තුන්වැනි මනාපය සලකුණු කරන ඡන්ද පත‍්‍රිකාවක් ප‍්‍රතික්ෂේප කෙරෙනවා. කිසිම අපේක්ෂකයෙකුට ඡන්දය සළකුණු කර නොමැති හෝ එක් අපේක්ෂකයෙකුට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් වෙනුවෙන් ඡන්දය සළකුණු කර ඇති හෝ එක් අපේක්ෂකයෙකුට එක සහ තවත් අයෙකුට කතිරය සළකුණු කර ඇති ඡන්ද පත‍්‍රිකා සහ ඡන්දදායකයා හඳුනාගත හැකි ආකාරයේ යමක් ලියා හෝ ඇඳ ඇති ඡන්ද පත‍්‍රිකාද ප‍්‍රතික්ෂේප කරන බවයි මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා සඳහන් කර තිබේ.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>