ජනාධිපතිවරණය 2015 ජනවාරි 08

null

2015 ජනාධිපතිවරණය ජනවාරි මස 08 වන දින පැවැත්වෙන බවද මැතිවරණයට අදාළ නාම යෝජනා බාරගැනීම 2014 දෙසැම්බර් මස 08 වන දින සිදුකරන බවද මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

මීට නොබෝ වේලාවකට පෙර පැවැත් වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මාධ්‍ය හමුවකදී එහි මහලේකම් තිස්ස අත්තනායක මහතා සඳහන් කර ඇත්තේ ජනාධිපතිවරණය ජනවාරි මස 8 වෙනිදා පවත්වන බවට තමන්ට දැනුම් දී ඇති බවයි.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>