ජාතික කොඩියෙන් සිංහයා ඉවත් කිරීමට යෝජනාවක්

null

ජාතික ධජයෙන් සිංහයා ඉවත් කොට සියලු ජනතාව අතර සහෝදරත්වය විදහා දැක්වෙන සංකේතකයක් ජාතික ධජයට යොදාගත යුතු බවට වූ යෝජනාවක් මන්නාරම දිස්ත‍්‍රික් කාන්තා සංවිධාන විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන බවට නෙත් නිව්ස් වාර්තා කරයි.

යෝජිත ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවට මහජන අදහස් විමසීමේ කමිටුව මන්නාරම දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී මහජන අදහස් ලබාගැනීම සිදුකර ඇති අතර ඊට මෙම යෝජනාව ද ලබා දී තිබේ.

එය ඉදිරිපත් කළ කාන්තා සංවිධාන නියෝජිතයින් පවසා ඇත්තේ ජාතික ධජයේ සිංහයා ලකුණින් සිංහල ජනතාව පමණක් නියෝජනය වන බවත්, සියලු ජාතීන් සංකේතවත් වන නව සලකුණක් ජාතික ධජයට යොදාගත යුතු බවත් ය.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>