ඩිල්ෂාන්ගේ සහය මහින්දටද?

null

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරු තිලකරත්න ඩිල්ෂාන්ගේ සහාය මෙම ජනපතිවරණයේදී ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ලැබී තිබෙන බව අද පුවත්පත වාර්තා කරයි.

ඩිල්ෂාන් නිල් බලකායේ මැතිවරණ දැන්වීමටකටද එක්ව තිබෙන බව එම පුවත්පත වාර්තා කරයි.

ඊයේ (24) ඩිල්ශාන් සමඟ තාරුණ්‍යය පදනම විසින් සංවිධානය කරන ලද තරුණ හමුවක් දෙල්කඳ දී පැවත්විණි.

මෙම හමුවට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ද පැමිණි අතර එහි සිටි තරුණ තරුණියන් විසින් ජනාධිපතිතුමාව මහත් හරසරින් පිළිගනු ලැබූ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

null
null
null
null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>