ඩොලර් බිලියන 18 ගැන මහින්දගෙන් පිළිතුරු

null

රාජපක්ෂ පවුල සතුව අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 18ක වත්කම් විදේශිය බැංකු ගිණුම්වල සහ සමාගම්වල ආයෝජන ලෙස ඇතැයි විදේශ අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා කළ ප්‍රකාශය හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

null

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>